Vårt team i Lund & Malmö

Barnläkare både i Lund & Malmö

Vi är en mottagning för barn och deras familjer! Vi är en specialistläkarmottagning med avtal med Region Skåne, vilket gör att alla besök är kostnadsfria! Barnläkargruppen Sparta drivs av barnläkare som själva arbetar i verksamheten

.

Vi är tio barnläkare, alla specialister i barn och ungdomsmedicin, en dietist, en psykolog, två barnsjuksköterskor, två barnsköterskor, två undersköterskor, två administratörer och två adminstrativa biträden. Periodvis har vi även ST läkare från primärvården som jobbar hos oss under handledning av våra ordinarie läkare.

Två av våra barnläkare är även specialister inom barn och ungdomsallergi. Vi har också ett team som arbetar med övervikt och fetma hos barn och ungdomar.

 

Socialstyrelsens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) följs genom att vi har rutiner och riktlinjer för att säkra en god och säker vård.
Barnläkargruppen Sparta ägs av Barnläkargruppen Sparta AB. Vi har kollektivavtal och är med i Vårdföretagarna.
Organisationsnummer 556603-9839
Ekonomi och styrelse: allabolag.se