Vårt team i Lund & Malmö

Barnläkare både i Lund & Malmö

Vi är en mottagning för barn och deras familjer! Vi är en specialistläkarmottagning med avtal med Region Skåne, vilket gör att alla besök är kostnadsfria! Barnläkargruppen Sparta drivs och ägs av barnläkare som själva arbetar i verksamheten.

Personal Lund
Personal Malmö

Vi är åtta barnläkare, alla specialister i barn och ungdomsmedicin, en dietist, en psykolog, tre barnsjuksköterskor , två barnsköterskor, två administratörer och två adminstrativa biträden. Periodvis har vi även ST läkare som jobbar under handledning hos oss.

Två av våra barnläkare är även specialister inom barn och ungdomsallergi. Vi har också ett team som arbetar med övervikt och fetma hos barn och ungdomar.

Socialstyrelsens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) följs genom att vi har rutiner och riktlinjer för att säkra en god och säker vård.

Barnläkargruppen Sparta ägs av Barnläkargruppen Syd AB

Vi har kollektivavtal och är med i Vårdföretagarna

Organisationsnummer 556603-9839

Ekonomi och styrelse: allabolag.se

Instagram

Vi finns på Facebook och Instagram!
Gilla eller följ oss där så är du alltid uppdaterad om vad som händer på mottagningen!