Vanliga frågor

Kan man boka videobesök hos er?

Vissa besök hos oss lämpar sig väl som videobesök, men inte alla. Skriv till oss i 1177 eller ring så hjälper vi dig att välja det som ger bäst kvalitet för ditt barn. Oftast bokar vi ett videobesök när vi behöver följa upp något efter att vi träffat er.

Hur gör man när man vill boka ett videomöte?

Ring 010-1551010 eller kontakta oss via e-tjänster på 1177.se. Vi behöver vårdnadshavarens personnummer för att kunna boka, eftersom vårdnadshavaren är den som loggar in i appen med Bank-ID. 
Vi behöver även tillstånd från vårdnadshavaren att personnumret sparas i barnets journal så ange både personnummer OCH ett godkännande att vi sparar personnumret när du kontaktar oss via www.1177.se

Hur gör man när man bokat ett videomöte?

Ladda ner appen Barnläkargruppen Sparta
Alternativt i App store : Barnläkargruppen Sparta

Logga sedan direkt in med ditt Bank-ID.

När tiden för mötet närmar sig, logga in ca 5 min innan i appen så kommer läkaren att möta dig i det digitala rummet när mötestiden är. Ha ditt barn i närheten så vi kan göra en bra bedömning!

Måste vi lista oss?

Nej.

Kan vi lista oss hos er?

Nej, vi listar inga patienter utan tar emot de som behöver barnmedicinsk kompetens. Det är på din vårdcentral du är listad oavsett om du kommer till oss ibland eller ej.

Måste vi ha remiss?

Nej, men om ert barn tidigare sökt för samma besvär hos någon annan vårdgivare så underlättar det för oss med remiss och journalkopior därifrån.

Vi prioriterar remisspatienter.

Kan vi komma om vi bor på annan ort?
Ja, alla som bor i Skåne.
Kan ni ta hand om ont i armen eller en stukad fot?
Nej, vi har inte uppdrag för detta utan då får man söka på vårdcentral i stället eller till ortopedakuten.
Om jag oroar mig för att mitt barn växer dåligt?

Vid oro för tillväxt bör ni i första hand vända er till BVC eller elevhälsan. Om det behövs kan de skriva en remiss till oss eller annan vårdgivare. De bifogar då tillväxtkurvor som är helt nödvändiga för att vi skall kunna göra en bedömning om ert barn växer som det ska. Detta gäller också om man oroar sig för tidig pubertetsutveckling.

Hur långa väntetider har ni?

Väntetidernas längd varierar över året. Remisser prioriteras och får snabbare tid.

Våra lättakuttider är kortare än övriga mottagningsbesök och vi gör inga utredningar, utan avhjälper det akuta tillståndet.

När ska man ringa?

Vi har väldigt många telefonsamtal till oss varje dag. Vi bokar endast lättakut tider på morgonen och tar emot avbokningar på telefonsvarare.

För recept och bokning av återbesök, ring måndag till torsdag 13-14 eller använd e-tjänst på 1177 välj Barnläkargruppen Sparta Lund. Det gäller för bokningar i både Lund och Malmö eftersom vi har gemensam bokning.